ubytovací řád

Ubytování hosta:

 • Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování hostů.
 • Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zapsán do knihy hostů, v případě cizince bude navíc vyplněna i hlášenka na cizineckou policii a vyžádán jeho podpis.
 • Host obdrží svazek klíčů, z nichž jeden je od vstupních dveří, druhý od pokoje.
 • Host je povinen pokoj uvolnit do 10.00 hod. posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.
 • Hosté, kteří požadují ubytování v dopoledních hodinách v den svého příchodu zaplatí plnou cenu za předcházející noc, v případě, že jimi objednaný pokoj nemohl být tuto noc pronajat. Ubytování od 6.00 hod do 10.00hod. se považuje za jednodenní ubytování.
 • Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu ubytovací zařízení, pokud má volný pokoj, nabídnout i jiný než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • V pokoji může host přijímat návštěvy pouze s předchozím oznámením odpovědnému pracovníkovi, a to v době od 11.00 hod. do 20.00 hod.

Cenové podmínky a ubytovací služby započítané v cenách

 • V cenách dle ceníku služeb poskytovaných v penzionu je započítáno užívání pokoje a ostatní standardní služby.
 • Objedná-li si host pokoj předem a objednávka mu byla potvrzena, účtuje ubytovací zařízení objednaný a potvrzený pokoj i v případě, že ubytuje hosta na pokoj cenově dražší.
 • Za ubytování je host povinen zaplatit v souladu s platným ceníkem penzionu. Při objednávce ubytování v den nástupu platí host ubytování při nástupu. Platbu lze provést pouze hotově.
 • Snídaně se podávají v jídelně od 8:00 do 9:30. Při příjezdu je host povinen nahlásit, zda bude snídat, či ne a pokud ano, nahlásit i dobu snídaně.

Stornovací podmínky

 • Storno 30 a více dnů před nástupem – bez poplatku.
 • Storno 15 až 29 dnů před nástupem – 50% z celkové ceny za ubytování.
 • Storno 2 až 14 dnů před nástupem – 70% z celkové ceny za ubytování.
 • Storno 0 až 1 před nástupem – 100% z celkové ceny za ubytování.

Práva a povinnosti ubytovaných hostů

 • Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
 • V pokoji nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • V objektu ubytovacího zařízení a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů a pod.).
 • Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní baterie, zhasnout světla. Pokud host hodlá opustit penzion v brzkých ranních hodinách, je při odchodu povinen uzamknout použitý pokoj a klíč předat obsluze dle dřívější domluvy.
 • V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.
 • V celém objektu penzionu platí přísný zákaz kouření!

Práva a povinnosti ubytovatele

 • Odevzdat hostu prostory jemu k ubytování vyhrazené ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv s ubytováním spojených.
 • Výměnu ložního prádla, osušek a ručníků provádět dle potřeby hosta, nejméně však jedenkrát za pět dnů, dále při změně obsazení lůžka.
 • Úklid obsazeného pokoje se provádí dle domluvy, minimálně 1x za 5 dní při dlouhodobějším pobytu.
 • Po ukončení pobytu provádět dezinfekci hotelového pokoje a sociálního zařízení dezinfekčními prostředky.

Závěrečná ustanovení

 • Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.
 • Stížnosti hostů a případné návrhy a podněty na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá vedoucí penzionu.
 • Ubytovací řád je pro všechny ubytované hosty veřejně přístupný.

Ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1.ledna 2011.

Share