Turistika

rozhledna Štěpánka

rozhledna Štěpánka

Mimo zimní lyžařskou sezónu nabízí zdejší kraj dostatek možností turistického vyžití. Centrální poloha penzionu Koucký umožňuje plánovat kratší i delší procházky po obci všemi směry, vhodné i pro rodiny s malými dětmi. Oblíbený výšlap je na rozhlednu Štěpánka. Pro zdatnější turisty je zde dobré napojení na všechny značené turistické a cykloturistické trasy Jizerských hor a Krkonoš. Pro nástup na krkonošské túry je možné využít ranní autobus, který navazuje na krkonošský autobus. Pasekami probíhá cyklotrasa č.22.

V parném létě je možnost se lze schladit v některém z okolních koupališť v okruhu 5 km. V případě nepřízně počasí je možné navštívit místní Krkonošské muzeum – Památník Zapadlých vlastenců, Vlastivědné muzeum ve Vysokém nad Jizerou, sklárny a muzeum skla v Harrachově, kde je též muzeum hornictví a myslivosti. Oblíbená je návštěva Bozkovských dolomitových jeskyní.

 

Bozkovské dolomitové jeskyně

Bozkovské dolomitové jeskyně

Turistické trasy

Staré cesty mají tradiční názvy: Planýrka vede po vrstevnici po úbočí Jizery a je značena modrou turistickou značkou, podél Planýrky se nacházejí skupinky chalup s názvy Na Kopci a Na Boře. Buďárka vede od Rokytnice do Hořenska a v části je značena zelenou turistickou značkou. Od Hvězdy ke Kapradníku vede Rovná cesta, od Rejdic ke Kapradníku Rejdická cesta, z Tesařova kolem Hromovky k Havírně cesta Farmberka, souběžně o něco níže Údolní cesta, od Hromovky k Zabylám Zabylská pěšina.

Po tradiční cestě Planýrce prochází obcí zhruba severojižním směrem modře značená pěší trasa KČT č. 1823 z Vysokého nad Jizerou do Dolního Kořenova, z jihovýchodu na severozápad zčásti po cestě Buďárce zeleně značená trasa č. 4270 z Jablonce nad Jizerou k hostinci Na Perlíčku (Na Prdku). Po silničce na západním okraji obce vede od Jablonce nad Jizerou směrem do Příchovic kolem hostince Na Perlíčku žlutě značená trasa č. 7219. V severozápadní lesnaté části protíná území obce ještě zeleně značená trasa č. 3978 od Příchovic do Dolního Kořenova. Některé z pěších tras jsou na směrovkách a mapách označeny jako vhodné i pro běžkaře.

Do obce zasahují dva systémy značení cyklotras, cyklostrasy KČT a cyklotrasy Správy KRNAP. Cyklotrasa KRNAP č. 3 prochází mohutným obloukem celé území Pasek: nejprve od Kořenova (Na Mýtě) po Planýrce a pak zpět kolem Perlíčku a Bosny a po Famberce do Kořenova. Cyklotrasa KČT č. 22 vede po Planýrce spoelčně s cyklotrasou KRNAP č. 3, z Makova ale pokračuje údolím Makovského potoka směrem do Rokytnice. Zhruba souběžně se žlutou pěší trasou č. 7219 je červeným pásovým značením vybavena cyklotrasa KČT č. 3018 (dříve 4170). Z křižovatky Planýrky a Buďárky vede po Buďárce modré pásové značení cyklotrasy KČT č. 3085, nejprve souběžně se zeleně značenou pěší trasou č. 4270, pak po Famberce společně s trasou KRNAP č. 3.

Share